De Newfoundlander

De Newfoundlander

Eigenschappen en het verzorgen van een Newf.

Herkomst

De Newfoundlander vond zijn oorsprong op het Canadese eiland Newfoundland. Over hoe hij daar terecht is gekomen lopen de meningen uiteen. Er wordt gezegd dat de honden zouden zijn meegenomen door de ontdekker van Newfoundland, Jean Cabot en zijn mannen. Deze honden, die ook de voorouders van de Pyreneese Berghond en de Noord Spaanse Spaniël, zouden op Newfoundland de basis hebben gevormd voor de hond zoals wij deze nu kennen.

Een andere theorie is die van DR Albert Heim, deze geeft aan dat de schedel van de Newfoundlander overeenkomsten vertoond met de Canis Familaris Inostranzeur, de oervader van de Tibetaanse Dog en de Molossus, Dogachtigen waartoe onder andere ook de Mastiff, Pyreneese Berghond en ST Bernard worden gerekend.

Vast staat dat de hond zich niet zelfstandig op het eiland heeft ontwikkeld. Zijn ze meegenomen door vissers of waren het de oer- indianen die op het eind van de laatste ijstijd het continent binnen trokken, of was het Leif Erikson een ontdekkingsreiziger die in de tiende eeuw zijn grote zwarte beerhond Oolum mee nam naar het eiland.

We kunnen dus nooit met zekerheid zeggen waar deze hond zijn oorsprong vindt en misschien is dat ook wel zo goed, we kunnen nu in elk geval met stelligheid beweren dat de hond niet door mensenhanden is gemaakt. De hond heeft zich in de natuur ontwikkeld zonder dat daar mensen aan te pas zijn gekomen die ingrepen om de hond te laten voldoen aan een mode gril of schoonheids ideaal.