Bezoek van de raad van beheer Nederland 17-11-2011

Naast de knie operatie van Tank kregen we op 17-11 ook nog een bezoek van een medewerker van de raad van beheer. Wij hebben in oktober bij deze raad onze naam gedeponeerd en voor dat dit word toegekend wordt er onder andere op het adres gekeken waarop de aanvraag is ingediend.
Het was voor ons best een dubbel gevoel omdat we natuurlijk met onze gedachten bij Tank waren die op de operatie tafel lag op het moment van het bezoek. Van de andere kant was het natuurlijk ook een goede afleiding. We moesten een aantal vragen beantwoorden die onder andere betrekking hadden op de motivatie en dergelijke.
Wij hebben ervoor gekozen om een kennelnaam aan te vragen omdat we in de toekomst misschien een pup van Fay willen en het ons leuk lijkt om hier onze eigen naam aan te kunnen koppelen, en wij willen dit graag op de juiste manier (dus met toestemming en toezicht van de raad en dergelijke).

Als wij Fay laten dekken willen wij graag dat dit uiteindelijk leidt tot een verbetering cq behoud van de rastypische eigenschappen van de Newfoundlander, en juist de goede eigenschappen van Fay over brengen op haar pups. Wij worden nu al regelmatig benaderd door mensen die een reu bezitten en deze eventueel ter dekking willen aan bieden. Hier zitten wij zelf eigenlijk niet op te wachten.
Wij willen duidelijk een reu die voldoet aan de ras typische omschrijvingen en die ons aanspreekt. Bovendien vinden wij dat er wel degelijk een klik moet zijn tussen reu en teef alswel tussen de beide eigenaren. Wij willen de pups kunnen volgen en verwachten dit ook van een reu eigenaar. Wij willen nieuwe eigenaren kunnen begeleiden en helpen waar nodig. Wanneer wij een reu zouden kiezen die al veel nakomelingen heeft zal dit een stuk moeilijker zijn en uiteindelijk uitlopen op teleurstellingen.

Verder werd er nog gekeken naar de omstandigheden waarin de honden bij ons verblijven,  Hygiëne en dergelijke. Al met al gaf het ons in elk geval een goed gevoel dat er vandaag de dag zo goed naar dit soort dingen gekeken wordt (Broodfokkers / marktplaats fokkers zijn er immers voldoende)
Alles bleek uiteindelijk naar tevredenheid. Nu moet de naam alleen nog gecontroleerd. Hiervoor wordt deze gepubliceerd in het tijdschrift onze hond en vervolgens zal deze op 15 januari worden ingediend bij de internationale raad, de FCI.

Voor ons is het bij deze dus een kwestie van afwachten...